டி. நடராஜன் இந்தியா ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டார்

சிட்னி: இந்தியா- ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதும் முதலாவது ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டிக்கான இந்திய அணியில் டி.நடராஜன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.